Suport a les víctimes de les violències sexuals en el context universitari:

Creant models estables de formació

En aquest projecte de recerca, coordinat per la universitat Brunel de Londres, hi participen set socis i altres set socis col·laboradors de set països europeus, té com a objectiu dissenyar models formatius dirigits a facilitar que el personal universitari sàpiga reconèixer i donar una primera resposta davant de situacions de violència sexual.

Amb aquesta finalitat, l’anàlisi de les polítiques universitàries en resposta a les violències de gènere i de les formacions existents a escala internacional, tant en anglès com en la llengua de cada soci del projecte, oferirà idees per dissenyar cursos adaptats a les especificitats culturals i institucionals de cada universitat participant. Les universitats sòcies del projecte pilotaran i avaluaran la formació amb 80 professionals de la seva institució. Els resultats del procés de formació i avaluació, es compartiran amb els socis i a la web del projecte es difondrà en format lliure l’informe final, així com tots els models formatius.

El projecte va començar al març del 2016 i terminarà amb la presentació dels resultats en una conferència internacional que tindrà lloc a Londres al novembre del 2017. USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) està cofinançat per la Comissió Europea DG Justícia, Programa de Drets , Igualtat i Ciutadania ( línia DAPHNE ).

UNIVERSITIES SUPPORTING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

About - stop
About - graduation
About - signing

LET’S WORK TOGETHER

En aquest projecte de recerca, coordinat per la universitat Brunel de Londres, hi participe socis i socis col·laboradors de sis països europeus, té com a objectiu dissenyar models formatius dirigits a facilitar que el personal universitari sàpiga reconèixer i donar una primera resposta davant de situacions de violència sexual.