La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) han signat el conveni per ser socis col·laboradors del nostre projecte a Catalunya, juntament amb la Universitat de Barcelona. Els nostres nous socis proporcionaran informacions sobre els protocols i les polítiques sobre violència sexual de les seves universitats i efectuaran una prova pilot de les nostres formacions a les seves universitats, a més de contribuir a la difusió del projecte.

Persones de contacte
Universitat Pompeu Fabra
Tània Verge
Delegada del Rector per les Polítiques d’Igualtat de Gènere
Tel: (0034) 935 42 28 36
email: tania.verge@upf.edu

Universitat Autonoma de Barcelona
Joana Gallego Ayala
Directora de l’Observatori d’Igualtat
Tel: (0034) 93 586 82 77
emailobservatori.igualtat@uab.cat