Feminismes i activisme

Barbara Biglia. Doctora en Psicologia. Professora agregada interina del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Coordinadora del SIMReF (Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista).

En la present comunicació, per tal d’oferir un marc introductori per a aquesta jornada, començarem amb un breu recorregut per la generització de l’educació i les lluites feministes per remarcar la importància de reconèixer i afavorir la producció de coneixement i creativitat de les dones i d’altres grups minoritaris. Després, ens aproparem a explorar algunes de les moltes formes en què es relacionen l’art i l’activisme en el marc de les reivindicacions feministes. Per concloure, presentarem alguns apunts reflexius sobre els límits i possibilitats que ofereix l’assumpció d’enfocaments amb perspectiva de gènere o explícitament feministes perquè les institucions, com els museus, siguin agents actius en la consecució d’una democràcia cultural.

+ info sobre XIII Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus. Pedagogia des de la perspectiva de gènere aquí.

Descargeu la publicació.