El pròxim 31 de gener del 2017, a les 15 hores a la sala 2 del CES-Coïmbra (Portugal), Barbara Biglia, coordinadora de l’equip català, serà relatora per el  Seminari Intimate. Al llarg de la seva ponència, intitulada “USVreact: abordatge feminista de les violències sexuals a la universitat”, reflexionarà, entre altres coses, sobre el paradigma interpretatiu de les violències sexuals que sosté el projecte i la seva relació amb la visió pedagògica i d’intervenció social que es proposa en les formacions.

Per a més informacions es pot consultar la pàgina web de CES.