Un dels nostres reptes és el de fer sostenibles nostres formacions, perquè es puguin repetir una vegada que el projecte hagi acabat.

Per aquesta raó, a partir d’aquesta setmana, comencem un cicle de formacions de formadores on explicarem el nostre disseny pedagògic i farem devolució de material perquè les participants tinguin totes les eines necessàries per tornar a organitzar les formacions en un futur.

Comencem el 21 d’abril a la URV, per seguir el 26 i 27 d’abril a la Universitat de Vic i durant el mes de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeo Fabra.

Nostres partner asociaciades (U-VIC, UAB i UPF) efectuaran proves pilots de les formacions durant la tardor de 2017.