El curs titulat “Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta” vol donar pistes per entendre i per donar una primera resposta a una problemàtica complexa, alhora que relativament poc treballada: les violències sexuals. Aquest problema s’estén de manera capil·lar en la societat i les universitats, que no són espais lliures d’aquesta xacra, tal com subratllen nombrosos estudis realitzats en el context anglosaxó.

La seva finalitat principal és augmentar la capacitat de la comunitat universitària per a la protecció dels drets de les persones afectades per l’assetjament/violència sexual.

El curs, totalment gratuït i presencial, es desenvoluparà amb metodologies participatives i reflexives en grups petits (10-12 persones). Per aquesta raó es demanarà una implicació activa per part de les i els participants. Tindrà una durada de 10 hores, distribuïdes en dues sessions.

La primera part de l’acció formativa se centrarà en la comprensió del complex fenomen de les violències sexuals en les seves diferents expressions, tot incidint i millorant les habilitats per reconèixer casos de violència sexual en el context universitari. Successivament, s’aprendran les competències bàsiques per una primera actuació davant situacions d’aquest tipus i és repensar estratègies per fer-li front en les universitats.

Finalment, les/els participants seran peces clau per a la seva avaluació, que donarà lloc a la posterior millora del curs. Amb aquesta finalitat hauran de complimentar un qüestionari virtual anònim.

PROGRAMA: Disponible aquí

CARTEL: Disponible aquí

INSCRIPCIÓ: Gratuïta. Places limitades. https://pedagogia.fcep.urv.cat/formaciourv/inscripcio.php

DESTINATARIS:
– PDI/PAS amb càrrec de formació de professionals i/o /rols d’atenció directa les/als estudiantes.
– Estudiants amb càrrecs o rols de referència
– Persones de la comunitat universitària interessades en el tema.

Entre les persones que acabaran el curs, s’anirà configurant un subgrup de 8-10 persones que podrien en un futur, ser formadores. Aquestes hauran de participar en una sessió extra per comentar el material didàctic i les dinàmiques pedagògiques del curs.

AVALUACIÓ: es consideraran aptes aquelles persones que participin en el 80% de les sessions i hagin formalitzat el qüestionari d’avaluació del curs.

CERTIFICACIÓ: El curs compta amb certificació del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili (en col·laboració amb l’ICE pel PDI).

LLOC DE REALITZACIÓ: Campus de la URV en Tarragona, Reus, Tortosa i Coma-ruga

CALENDARI (Pròximament s’oferiran les dades en altres seus)

Campus Sescelades: 

30 de gener i 1 de febrer de 2017 de 9 a 14 hs (Aula C-109)                                     

21  i 23 febrer 2017 de 15 a 20 hs (Aula C-105 i Aula C-204)

Campus Catalunya: 

7  i 9 de febrer de 2017 de 9 a 14 hs (Aula 422 i Aula 421)

8  i 15  de febrer 2017 de 15 a 20 hs (Aula 419 i Aula 418)                                                                   

7 i 9 de març de 9-14hs (Sala de Vistes). 

Campus de Terres de l’Ebre: 

28 de febrer i 1 de març de 9-14 hs (Aula A113).

Un primer curs adreçat a les persones de referència del “Protocol d’actuació en cas de possible assetjament” de la URV i als responsables de les unitats administratives tindrà lloc els dies dimecres 18 i 25 de gener de les 9.00 a les 14.00 h a Campus Catalunya. Per a més informacions http://usvreact.eu/ca/primer-curs-usvreact-a-la-urv/

DOCÈNCIA: Ivana Soto i Sara Cagliero. Supervisió i coordinació de Barbara Biglia

En casos de dubtes al voltant de les formacions, contactar amb formacio_URV@usvreact.eu