Barbara Biglia, coordinadora de l’equip català, presente el project #USVreact a Coimbra (Portugal), 31.01.2017.

Una reflexió , entre altres coses, sobre el paradigma interpretatiu de les violencies sexuals que sosté el projecte i la seva relació amb la visió pedagògica i de la seva intervenció social que es proposa a les formacions.

http://saladeimprensa.ces.uc.pt/index.php?col=canalces&id=17103#.WXcvMiOLRaF