Informe local del projecte a Catalunya (en castellà)

En aquest informe trobareu l’estat de la qüestió de les violències sexuals a les universitats catalanes, així com l’explicació de les accions formatives desenvolupades en el marc del projecte i els seus resultats. És un informe editat per Barbara Biglia i Sara Cagliero on ha col·laborat tot l’equip de recerca i formació de la Universitat Rovira i Virgili. També podeu veure: http://usvreact.eu/es/resources/

Informe final internacional (en castellà)

Aquest informe presenta idees del context empíric i teòric del projecte, en termes de prevalença de les violències sexuals en contextos universitaris a Europa i els factors que poden facilitar el seu abordatge i visibilitat. Tanmateix inclou un resum dels set programes formatius, explicant els seus continguts, implementació i avaluació. Per finalitzar, es detallen breument les recomanacions de cada sòcia del projecte així com recomanacions a nivell regional, nacional i internacional. Podeu trobar una descripció de cada programa formatiu aquí: http://usvreact.eu/resources/training-resources/

Aquest informe ha estat editat per Alison Phipps i Pam Alldred com a coordinadores de la recerca i investigadora principal al projecte USVreact, respectivament. El punt de partida han estat les aportacions dels diferents equips locals. Animem a qui vulgui utilitzar aquests materials a fer les adaptacions contextuals pertinents pel que es refereix a serveis i circuits d’atenció.

Informe de bones pràctiques (en català)

Aquest informe ha estat elaborat prenent com a referència un informe sobre bones pràctiques publicat al 2016 que podeu consultar aquí: http://usvreact.eu/best-practice-review/

L’hem actualitzat per tal d’oferir una mirada del que s’està fent a les universitats a nivell de sensibilització i formació sobre violències sexuals.

Guia per afrontar les violències sexuals a les universitats (en castellà)

Hem elaborat, conjuntament amb l’equip d’Euskadi (UPV/EHU), una guia per afrontar les violències sexuals a les universitats. Conté tots els materials necesaris (i links a materials adicionals) per poder replica els models formatius que hem desenvolupat en col·laboració entre les dues universitats. Ambdós tenen un esquelet comú però tenen algunes especificitats. El disseny és d’Anemona Studioa.

A més teniu disponibles tots els recursos i materials didàctics que hem dissenyat i pilotat durant les diferents activitats dels programes formatius. Són d’accés lliure i els podeu consultar aquí: http://usvreact.eu/es/urv-material/