En les ultimes setmanes d’abril han tingut lloc les primeres formacions de formadores a la Universitat
Rovira i Virgili i a la Universitat de Vic.

Les dues han
estat tot un èxit i han confirmat el compromís d’una part de la comunitat universitària en lluites contra les violències sexuals. A més, les participants de la Universitat de Vic, parter associada en el projecte, organitzaran una primera prova pilot de la formació ja al llarg del mes de juliol.

Al maig seguirem amb dues noves formacions: una a la Universitat Autònoma de Barcelona i una a la Universitat Pompeo Fabra.

Mas informació sobre la formació organitzada a la Universitat de Vic: http://mon.uvic.cat/cife/diverses-persones-de-la-uvic-es-formen-en-el-programa-de-suport-a-les-victimes-de-les-violencies-sexuals-en-el-context-universirari/