Us presentem la guia “Violències sexuals, una assignatura pendent – Guia per afrontar les violències sexuals a les universitats” que hem treballat conjuntament des dels equips USVreact de Tarragona (URV) i Euskadi (UPV/EHU). La guia conté tots els materials necessaris (i links a materials adicionals) per poder replicar els models formatius que hem desenvolupat en col·laboració entre les dues universitats i que s’han traduït en dos models semblants però amb detalls propis. El diseny és de Anemona Studioa.