El passat 22 de maig del 2017 vam participar les II Jornades per al desplegament de la Llei 11/2014 a les universitats, que tenien l’objectiu de discutir l’esborrany de Guia sobre com incorporar la temàtica LGBT en les polítiques universitàries que abasta diferents àmbits d’actuació (comunitat universitària, assetjament i discriminació, docència i recerca), amb el suport Direcció General d’Igualtat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya).

Gràcies a l’experiència i els coneixements adquirits amb el #usvreact Barbara Biglia i Sara Cagliero col·laboren en l’elaboració de la Guía com persones expertes en l’àmbit de l’assetjament i Montserrat Rifà, persona experta en el projecte, en l’àmbit de la docència.