BONES PRÀCTIQUES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES SEXUALS A LES UNIVERSITATS EUROPEES.

L’objectiu d’aquest informe és comunicar les accions de caràcter formatiu, preventiu i d’actuació sobre violències sexuals a l’espai universitari que, durant el desenvolupament del projecte USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401), hem identificat com a bones pràctiques. A més de descriure aquestes accions, hem reflexionat sobre els seus punts febles i limitacions, tot entenent aquesta reflexió com a font d’aprenentatges de cara a futures experiències formatives. Finalment, també hem fet atenció a altres tipus d’accions com, per exemple, les actuals campanyes activistes organitzades per les i els estudiants o les intervencions artístiques realitzades, entre d’altres.

Podeu descarregar l’informe aquí.