‘Training to respond to sexual violence at European universities’

Aquest informe presenta idees del context empíric i teòric del projecte, en termes de prevalència de les violències sexuals en contextos universitaris a Europa i els factors que poden facilitar el seu abordatge i visibilitat. Tanmateix inclou un resum dels set programes formatius, explicant els seus continguts, implementació i evaluació. Per finalitzar, es detallen breument les recomanacions de cada sòcia del projecte així com recomanacions a nivell regional, nacional i internacional.

Aquest informe ha estat editat per Alison Phipps i Pam Alldred com a coordinadores de la recerca i investigadora principal al projecte USVreact, respectivament. El punt de partida han estat les aportacions dels diferents equips locals. Animem a qui vulgui utilitzar aquests materials a fer les adaptacions contextuals pertinents pel que es refereix a serveis i circuits d’atenció.

Podeu trobar una descripció de cada programa formatiu aquí: http://usvreact.eu/resources/training-resources/

 

Descarrega l’informe en pdf  (en castellà)