Durant la gtfvsu_corr-jpeg reunió, que tindrà lloc el proper dilluns 17 d’octubre a les 17 al Campus Ciutadella de la UPF,  es presentaran els primers resultats de l’anàlisi de les polítiques i dels protocols universitaris en casos de violència i assetjament sexual i el disseny formatiu que s’està elaborant.

S’espera que aquesta primera trobada permeti teixir xarxes de professionals interessades en les temàtiques abordades i establir sinergies i vincles de treball en comú.

Per a més informació, s’adjunta el programa de la reunió.