El grup Interuniveristari COPOLIS “Benestar, comunitat i control social” organitza, dins de l’acció dinamitzadora de Redes de ExcelenciaRED GENCPOLIS “GéneroCiutadanía y Polítcas” (FEM2015-71218-REDT),  el Seminari “Diversitats familiars, cures i gènere”.

En aquesta ocasió, Barbara Biglia i Sara Cagliero participaran en la taula “Violències masclistes i institucions” (18.30h a 20.00h) presentant el projecte #usvreact amb dues ponències intitulades “Violències sexuals i institucions” i “Protocols universitaris contra les violències sexuals a Catalunya: ¿eficàcia real o aparent?”.

El seminari tindrà lloc el dia 25 de gener de 9:30h a 20:00h a la Sala de Juntes de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (edifici 696 Avinguda Diagonal 696, 08034 Barcelona).