El passat mes de setembre va tenir lloc la formació “Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta”. La formació va consistir en dos cursos, un dirigit al personal docent i l’altre al personal de l’administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En el curs al professorat van participar vuit persones, la majoria de les quals són els responsables de les polítiques d’igualtat de les facultats de la UAB. Les formadores han estat la Isabel Muntané i la Paula Arce, que havien participat en el curs de formació de formadores el mes de juny organitzar per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB en el marc del projecte USV react (http://usvreact.eu/ca/formacio-de-formadores-a-la-uab/ ) . En relació al curs adreçat al personal de l’administració i serveis, van assistir especialment personal tècnic de prevenció i seguretat de la UAB. Aquesta darrera edició va estar impartida per la psicòloga especialista en temes de violència de gènere Maria Mena, qui també va participar en formació de formadores.

Les formacions van comptar amb un gran interès per part de les persones participants. Es va reflexionar sobre l’impacte de les violències sexuals a la universitat i es van desenvolupar estratègies per a abordar aquest fenomen tant des de la prevenció i detecció com des de l’atenció i acompanyament. A més, els i les participants han mostrar interès en continuar la formació i en tornar a reunir el grup de forma regular per a continuar amb la reflexió i l’aprenentatge en relació a les violències sexuals.

Per aquest motiu i donada la bona valoració i rebuda d’aquesta formació, des de l’Observatori per a Igualtat juntament amb la Unitat de formació i l’Oficina de Qualitat Docent, s’ha acordat tornar a oferir pel segon trimestre (de gener a març) un curs en matèria de violència de gènere al personal de l’administració i serveis (PAS), i al professorat (PDI). El curs adreçat al PAS pren com a punt de referència el contingut de la formació rebuda i proposada pel projecte USVreact. Així mateix, s’afegirà una sessió impartida per l’Àrea de Prevenció i Salud, i dedicada als recursos que es posa a disposició de la comunitat per part d’aquest òrgan i en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe. En el cas del curs adreçat al professorat, es mantindrà el mateix contingut del curs pilot. Ambdós cursos formen part dels programes de formació de PAS i PDI, i per tant, es reconeix com a mèrits en la carrera professional.