L’ alumna de psicologia i col·laboradora del projecte USVReact Alba Sáenz Suárez, ha realitzat el seu Treball de Fi de Grau basant-se en la informació obtinguda de les talleristes que van realitzar les formacions a la URV. S’ha centrat en l’anàlisi de les fitxes emplenades després de cada formació, tot valorant les variables corresponents a les resitències que les persones participants de les formacions van poder mostrar i com aquetes han pogut influir en l’assimilació i interiorització del contingut de les formacions.

Per veure el Treball de Fi de Grau complert:  “USVReact: la vivencia de las talleristas
Per veure el Póster de la presentación del trabajo