El 15 de novembre de 2018, a la Universitat de Girona, Barbara Biglia, presentarà la nostra guia “Violències sexuals, una assignatura pendent – Guia per afrontar les violències sexuals a les universitats”, durant la jornada “25N: universitat i violències sexuals“. Amb ella hi participarà Anna Maria Pla, professora de dret constitucional a la UdG, delegada del rector per a temes d’igualtat de gènere.

Ús esperem!