unadjustednonraw_thumb_16
El passat 17 d’octubre va tenir lloc en Barcelona la primera reunió de la xarxa local “Grup de treball amb perspectiva feminista sobre violències sexuals a les universitats (GtFVsU)” a la qual van participar nombroses representants de les diferents universitats publiques catalana.
El projecte va ser rebut amb entusiasme i la reunió va ser útil per crear noves sinergías, noves i variades possibilitats de col·laboració i per millorar el continúa de les futures formacions.