Loading...

Informe de Bones Pràctiques

BONES PRÀCTIQUES PER ABORDAR LES VIOLÈNCIES SEXUALS A LES UNIVERSITATS EUROPEES. L’objectiu d’aquest informe és comunicar les accions de caràcter formatiu, preventiu i d’actuació sobre [...]

Informe final internacional

'Training to respond to sexual violence at European universities' Aquest informe presenta idees del context empíric i teòric del projecte, en termes de prevalència de [...]