El passat 7 de juliol  va tenir lloc la Segona Reunió de la Xarxa Local “Grup de treball amb perspectiva feminista sobre violències sexuals a les universitats” a la Universitat de Barcelona.

Durant la reunió, en la qual van participar diferents especialistes de nombrós àmbits i sectors de coneixement, es van presentar els resultats de l’anàlisi dels protocols de prevenció i actuació de les violències sexuals de les universitats públiques catalanes i les nostres recomanacions de millores. Moltes van ser les aportacions útils que ens ajudaran a millorar els nostres resultats de recerca i les recomanacions que es presentaran en els propers mesos.

Durant la tardor 2017, s’intentarà organitzar, recollit a més la necessitat per part de les partners, una nova reunió de la xarxa local per presentar i comparar els resultats de l’avaluació de les formacions i de les proves pilots.