Al novembre a Madrid va tenir lloc la conferència “Safe at home, Safe at work” (Segura a casa, segura a la feina) organitzada per l’European Trade Union Confederation (Confederació Europea de Sindicats) amb més de 80 sindicats europeus. En aquesta ocasió, per marcar el Dia Internacional contra la violència contra les dones (25 de novembre), es va presentar un estudi que mostra com els sindicats a Europa aborden la violència contra les dones en el treball a través de convenis col·lectius amb ocupadors a nivell nacional, sectorial i d’empresa. Combatre la violència de gènere en el lloc de treball pot ajudar a prevenir la violència contra les dones a la casa. Durant la conferència de dos dies van tenir lloc molts debats interessants sobre temes com el que passa quan la violència de gènere afecta la feina, o per què la violència domèstica és una qüestió sindical. També es va discutir sobre com abordar la violència de gènere a la feina i sobre quines són les relacions entre la violència domèstica i el lloc de treball.
La taula rodona “Treballant junts per posar fi a la violència de gènere” va ser una oportunitat per a la Sra Gigi Guizzo de CEPS Projectes Socials de presentar el treball realitzat a través del projectes #CARVEdaphne i #USVreact. Amb la participació d’aproximadament 150 participants d’Espanya, Austràlia, Bulgària, Regne Unit, Dinamarca, Eslovènia, Itàlia, França, Irlanda, Bèlgica i Alemanya, aquesta conferència va ser una gran oportunitat per a presenta l aguia practica per a empreses i el cartell per a fer campanyes del projecte #CARVEdaphne i les formacions del projecte #USVreact, així com altre projectes amb l’objectiu d’aturar la violència de gènere en el lloc de treball i a la casa.