Violencias sexuales: una asignatura pendiente

Propuesta formativa para afrontar las violencias sexuales en las universidades

 

Nota per l’ús d’aquest material:

El següent material ha estat creat per l’equip català en el marc de la formació: “Violències sexuals a la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta”. Per saber més del disseny formatiu i sobre les altres activitats us aconsellem consultar la guia Violencias sexuales: una asignatura pendiente que hem treballat conjuntament des dels equips USVreact de Tarragona (URV) i Euskadi (UPV/EHU).

Com aquest material formatiu és de lliure accés, podeu utilitzar-ho com desitgeu. Us preguem simplement de citar-nos quan ho feu.

0. Temporalización

Bloc 1: entendre, emmarcar, definir les violències sexuals

1.0 Power Point B1

1.2 CAST_ Ficha analisis Imaginarios sexuales

1.2 CAT_Ficha_Imaginaris Sexuals

1.2 CAST_Textos Imaginarios sexuales

1.3 CAST_Ficha analisis definiciones

1.3_CAT_Ficha analisis definiciones

1.3 Definiciones a analizar

1.3 CAST_tabla resuelta definiciones

Bloc 2: com es configuren les violències sexuals a les universitats?

2.0 Power point B2

2.1 CAST_Ficha de analisis casos

2.1_CAT_ficha analisis casos

Bloc 3: percebre, escoltar, cuidar, acompanyar, reflexionar i aprendre

3.0 Power Point B3

3.1 CAST_El telefono escacharrado

Bloc 4: Eines, serveis i estratègies per donar una primera resposta davant un cas de VS a la universitat

4.0 Power point B4

4.0 CAST_Instrucciónes Mapa

4.0 CAT_Instruccions Mapa

4.0 CAT_Recursos Barcelona

4.0 CAT_VIC_Recursos

4.0 CAT_Recursos Tarragona

4.0 CAT_TerresEBRE_Recursos

4.1 CAST_Ficha analisis casos reales

4.1 CAT_Ficha analisis casos reales

4.2 CAST_Ficha limitaciones, fortalezas…

4.2_CAT_Ficha limitaciones etc.