Εκπαίδευση στην υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής βίας στο πανεπιστήμιο

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζεται από το πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και περιλαμβάνει 7 εταίρους και συνεργαζόμενους φορείς, από 6 Ευρωπαϊκές χώρες.
Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει και να εντάξει στο πανεπιστήμιο καινοτόμεςεκπαιδευτικές &επιμορφωτικές δράσεις για το προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έρχονται σε επαφή με καταγγελίες περιστατικών σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης.

Οι συμμετέχοντες φορείς θα επιλέξουν και θα μελετήσουν ‘καλές πρακτικές’ώστε να σχεδιάσουν εργαλεία εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στο εκάστοτε πολιτισμικό και θεσμικό πλαίσιο.

Κάθε συμμετέχον Ίδρυμα θα υλοποιήσει και θα αξιολογήσει ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 80 μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα κοινοποιηθούν στους εταίρους του ερευνητικού προγράμματος και τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω της διαδικτυακής του πλατφόρμας.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2017 με ένα Διεθνές Συνέδριο. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (DAPHNE)

Εκπαίδευση στην υποστήριξη θυμάτων σεξουαλικής βίας στο πανεπιστήμιο

About - stop
About - graduation
About - signing

LET’S WORK TOGETHER

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζεται από το πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και περιλαμβάνει εταίρους και συνεργαζόμενους φορείς, από 6 Ευρωπαϊκές χώρες.
Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει και να εντάξει στο πανεπιστήμιο καινοτόμεςεκπαιδευτικές &επιμορφωτικές δράσεις για το προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έρχονται σε επαφή με καταγγελίες περιστατικών σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης.