Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης USVReact αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να εισαγάγει το θέμα της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στο πανεπιστήμιο και να εντοπίσει τα θεσμικά κενά στην πολιτική και την παροχή φροντίδας, καθώς και τις γενικές στάσεις του πανεπιστημιακού προσωπικού και των φοιτητών/τριών για το πρόβλημα της σεξουαλικής βίας και της βίας γενικότερα.

κατεβάστε την αναφορά εδώ.