Επιμορφωτικό σεμινάριο για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης
για το προσωπικό του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 12/2/2018

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για
τις εργαζόμενες /τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου με τίτλο «Μηδενική ανοχή
στη σεξουαλική παρενόχληση-Η αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων εργασίας με
ισότητα και πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00,
στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες
προσωπικού του ΑΠΘ.

+info