NOTÍCIES MÉS RECENTS

Ja és possible matricular-se als cursos USVreact a la URV

El curs titulat "Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta" vol donar pistes per entendre i per donar una primera [...]

Barbara Biglia presentarà el projecte #usvreact en Coïmbra

El pròxim 31 de gener del 2017, a les 15 hores a la sala 2 del CES-Coïmbra (Portugal), Barbara Biglia, coordinadora de l'equip català, serà relatora per el  Seminari Intimate. [...]

L’equip català participarà al seminari “Diversitats familiars, cures i gènere”.

El grup Interuniveristari COPOLIS "Benestar, comunitat i control social" organitza, dins de l'acció dinamitzadora de Redes de Excelencia: RED GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-71218-REDT),  el Seminari “Diversitats familiars, cures i gènere”. En aquesta ocasió, Barbara Biglia i Sara Cagliero participaran en [...]

Accedir a més notícies…

SUPORT A LES VÍCTIMES DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN EL CONTEXT UNIVERSITARI

RECURSOS MÉS RECENTS

Accedir a més recursos…

LET’S WORK TOGETHER

En aquest projecte de recerca, coordinat per la universitat Brunel de Londres, hi participen set socis i socis col·laboradors de set països europeus, té com a objectiu dissenyar models formatius dirigits a facilitar que el personal universitari sàpiga reconèixer i donar una primera resposta davant de situacions de violència sexual.

PROJECTE