NOTÍCIES MÉS RECENTS

Jornada catalana del projecte: Programa provisional

El proper 1 de desembre tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona la Jornada "Enxarxant universitats front les violències sexuals: experiències i [...]

Les formacions pilot a la UAB acaben amb noves propostes per al proper trimestre

El passat mes de setembre va tenir lloc la formació "Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta". La formació va [...]

USVreact aparece en la Gaceta de la Unam

La Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México publica una nota sobre la actividad realizada por la Dra. Barbara Biglia: “Desarticulando mitos: Reflexiones hacia [...]

Accedir a més notícies…

SUPORT A LES VÍCTIMES DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN EL CONTEXT UNIVERSITARI

RECURSOS MÉS RECENTS

Jornada catalana del projecte: Programa provisional

El proper 1 de desembre tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona la Jornada "Enxarxant universitats front les violències sexuals: experiències i [...]

Les formacions pilot a la UAB acaben amb noves propostes per al proper trimestre

El passat mes de setembre va tenir lloc la formació "Violències sexuals en la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta". La formació va [...]

USVreact aparece en la Gaceta de la Unam

La Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México publica una nota sobre la actividad realizada por la Dra. Barbara Biglia: “Desarticulando mitos: Reflexiones hacia [...]

Accedir a més recursos…

LET’S WORK TOGETHER

En aquest projecte de recerca, coordinat per la universitat Brunel de Londres, hi participen socis i socis col·laboradors de sis països europeus, té com a objectiu dissenyar models formatius dirigits a facilitar que el personal universitari sàpiga reconèixer i donar una primera resposta davant de situacions de violència sexual.

PROJECTE