Ja podeu consultar i descarregar els següents documents internacionals i locals relatius al projecte USVreact:

1- Informe final internacional (en castellà)

Aquest informe presenta idees del context empíric i teòric del projecte, en termes de prevalència de les violències sexuals en contextos universitaris a Europa i els factors que poden facilitar el seu abordatge i visibilitat. Tanmateix inclou un resum dels set programes formatius, explicant els seus continguts, implementació i evaluació. Per finalitzar, es detallen breument les recomanacions de cada sòcia del projecte així com recomanacions a nivell regional, nacional i internacional.

Aquest informe ha estat editat per Alison Phipps i Pam Alldred com a coordinadores de la recerca i investigadora principal al projecte USVreact, respectivament. El punt de partida han estat les aportacions dels diferents equips locals. Animem a qui vulgui utilitzar aquests materials a fer les adaptacions contextuals pertinents pel que es refereix a serveis i circuits d’atenció.

Podeu trobar una descripció de cada programa formatiu aquí: http://usvreact.eu/resources/training-resources/

2- Informe local de les actuacions a Catalunya (en castellà)

Aquest informe presenta

3- Informe de bones pràctiques (en català)

Hem pres com punt de partida l’informe de bones pràctiques (best practice review) que vam publicar al setembre de 2016  per actualitzar-lo i poder oferir una petita mirada del que s’està fent a les universitats a nivell de sensibilització i formació sobre violències sexuals.