The following material has been translated into Latvian language and used by our project’s associate partner  MARTA Centrs – Resource centre for women centre in Latvia for training and dissemination of the issues the USVreact project has addressed: “Best Practice Review”, “Training material” and the final project report “Training to respond to sexual violence at European Universities”.

Turpmākais materiāls ir tulkots latviešu valodā un to izmanto mūsu projekta partnera MARTA Resursu centrs sievietēm, lai apmācītu un izplatītu jautājumus, kurus risina USVreact projekts.

Starptautiskā paraugprakse

Izglītojoša programma